ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมูเซอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
13
32
1
อบ.3
21
25
46
2
รวม อบ.
40
38
78
3
ป.1
28
25
53
2
ป.2
29
24
53
2
ป.3
32
14
46
2
ป.4
21
18
39
2
ป.5
29
12
41
2
ป.6
14
22
36
2
รวมประถม
153
115
268
12
ม.1
6
9
15
1
ม.2
13
12
25
1
ม.3
7
15
22
1
รวมมัธยมต้น
26
36
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
219
189
408
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...