ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลานสาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
31
30
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
39
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...