ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
40
39
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
51
108
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...