ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
5
13
18
1
รวม อบ.
13
18
31
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
61
47
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
65
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...