ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
14
29
1
อบ.3
18
11
29
1
รวม อบ.
33
25
58
2
ป.1
12
15
27
1
ป.2
22
11
33
1
ป.3
24
15
39
1
ป.4
17
13
30
1
ป.5
20
9
29
1
ป.6
19
24
43
1
รวมประถม
114
87
201
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
112
259
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...