ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
3
9
12
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
13
20
33
3
ป.1
3
8
11
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
13
1
14
1
ป.4
16
5
21
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
63
41
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
61
137
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...