ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
47
43
90
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
8
2
10
1
รวมมัธยมต้น
29
14
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
69
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...