ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
11
12
23
3
ป.1
8
1
9
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
39
19
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
31
81
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...