ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่สลิด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
47
26
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
43
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...