ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
47
57
104
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
11
4
15
1
รวมมัธยมต้น
32
19
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
93
190
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...