ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
7
15
22
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
45
30
75
6
ม.1
4
12
16
1
ม.2
5
9
14
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
14
29
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
74
140
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...