ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสว่างวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
4
19
1
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
29
20
49
3
ป.1
11
3
14
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
13
1
14
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
51
39
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
59
139
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...