ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
25
19
44
3
ป.1
19
22
41
2
ป.2
18
20
38
2
ป.3
21
14
35
1
ป.4
22
27
49
2
ป.5
16
16
32
1
ป.6
28
26
54
2
รวมประถม
124
125
249
10
ม.1
28
24
52
2
ม.2
32
24
56
2
ม.3
37
24
61
2
รวมมัธยมต้น
97
72
169
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
246
216
462
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...