ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
10
11
21
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
1
4
5
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
1
6
7
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
22
30
52
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
2
3
5
1
รวมมัธยมต้น
19
12
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
53
104
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...