ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
9
12
1
อบ.3
13
1
14
1
รวม อบ.
16
10
26
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
25
21
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
31
72
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...