ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยพลู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
12
16
28
1
ป.2
15
9
24
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
65
60
125
6
ม.1
20
11
31
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
23
9
32
1
รวมมัธยมต้น
54
27
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
96
223
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...