ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
6
14
0
อบ.2
33
26
59
2
อบ.3
28
21
49
1
รวม อบ.
69
53
122
3
ป.1
38
31
69
2
ป.2
15
27
42
1
ป.3
42
27
69
2
ป.4
33
26
59
2
ป.5
23
27
50
2
ป.6
22
26
48
2
รวมประถม
173
164
337
11
ม.1
9
9
18
1
ม.2
10
13
23
1
ม.3
19
13
32
1
รวมมัธยมต้น
38
35
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
280
252
532
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...