ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
15
22
37
2
อบ.3
16
18
34
2
รวม อบ.
37
43
80
5
ป.1
15
24
39
2
ป.2
22
18
40
2
ป.3
29
25
54
2
ป.4
27
19
46
2
ป.5
17
25
42
2
ป.6
35
21
56
2
รวมประถม
145
132
277
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
182
175
357
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...