ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
6
17
1
อบ.2
15
21
36
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
37
42
79
3
ป.1
20
4
24
1
ป.2
17
10
27
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
82
54
136
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
96
215
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...