ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
14
16
30
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
41
29
70
6
ม.1
5
10
15
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
22
23
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
68
145
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...