ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
6
5
11
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
4
0
4
1
รวมประถม
23
14
37
6
ม.1
3
1
4
1
ม.2
1
4
5
1
ม.3
8
2
10
1
รวมมัธยมต้น
12
7
19
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
26
67
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...