ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
12
3
15
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
48
40
88
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
10
3
13
1
รวมมัธยมต้น
24
10
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
63
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...