ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโพ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
13
3
16
1
รวมประถม
53
40
93
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
25
23
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
76
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...