ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
13
15
28
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
14
10
24
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
53
45
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
60
126
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...