ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
16
18
34
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
53
49
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
67
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...