ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
3
16
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
16
9
25
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
13
5
18
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
47
44
91
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
24
14
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
67
154
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...