ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสามเงา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
44
25
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
37
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...