ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
1
4
5
1
ป.1
1
2
3
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
13
19
32
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14
23
37
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...