ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
36
36
72
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
13
8
21
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
26
19
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
66
139
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...