ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
26
17
43
3
ป.1
13
4
17
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
53
48
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
65
144
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...