ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
20
32
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
25
32
57
2
ป.1
16
12
28
1
ป.2
15
19
34
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
15
13
28
1
ป.5
18
5
23
1
ป.6
19
14
33
1
รวมประถม
96
74
170
6
ม.1
15
15
30
1
ม.2
15
11
26
1
ม.3
25
21
46
2
รวมมัธยมต้น
55
47
102
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
176
153
329
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...