ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
7
8
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
51
52
103
6
ม.1
13
6
19
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
15
14
29
1
รวมมัธยมต้น
35
29
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
93
188
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...