ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
35
61
2
อบ.3
48
36
84
3
รวม อบ.
74
71
145
5
ป.1
28
36
64
3
ป.2
22
30
52
2
ป.3
27
28
55
2
ป.4
25
21
46
2
ป.5
20
13
33
1
ป.6
21
32
53
2
รวมประถม
143
160
303
12
ม.1
10
15
25
1
ม.2
13
6
19
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
29
26
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
246
257
503
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...