ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
18
19
37
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
7
16
23
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
48
60
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
79
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...