ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
12
3
15
1
รวม อบ.
23
12
35
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
58
45
103
6
ม.1
17
7
24
1
ม.2
15
7
22
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
46
24
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
81
208
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...