ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
6
21
1
อบ.3
24
11
35
1
รวม อบ.
39
17
56
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
18
10
28
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
17
6
23
1
รวมประถม
76
59
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
76
191
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...