ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
48
35
83
2
ม.2
45
41
86
2
ม.3
42
32
74
2
รวมมัธยมต้น
135
108
243
6
ม.4
23
28
51
2
ม.5
17
33
50
2
ม.6
25
23
48
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
65
84
149
6
รวมทั้งหมด
200
192
392
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...