ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
49
32
81
3
อบ.2
55
46
101
3
รวม อบ.
104
78
182
6
ป.1
62
52
114
3
ป.2
47
58
105
3
ป.3
52
56
108
3
ป.4
63
52
115
3
ป.5
55
52
107
3
ป.6
48
48
96
3
รวมประถม
327
318
645
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
431
396
827
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...