ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
57
47
104
4
อบ.3
52
39
91
3
รวม อบ.
109
86
195
7
ป.1
69
58
127
3
ป.2
62
54
116
3
ป.3
49
58
107
3
ป.4
52
59
111
3
ป.5
60
50
110
3
ป.6
52
54
106
3
รวมประถม
344
333
677
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
453
419
872
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...