ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพทะเล ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
2
9
1
อบ.2
7
3
10
1
รวม อบ.
14
5
19
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
50
50
100
6
ม.1
10
10
20
1
ม.2
10
14
24
1
ม.3
9
13
22
1
รวมมัธยมต้น
29
37
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
92
185
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...