ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพทะเล ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
16
9
25
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
14
7
21
1
รวมประถม
48
42
90
6
ม.1
14
13
27
1
ม.2
11
10
21
1
ม.3
10
13
23
1
รวมมัธยมต้น
35
36
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
87
186
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...