ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
7
6
13
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
7
1
8
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
24
19
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
25
56
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...