ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
6
9
15
1
อบ.2
6
2
8
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
1
0
1
1
รวมประถม
16
20
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
31
59
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...