ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าบัว ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
10
7
17
1
อบ.2
7
4
11
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
6
0
6
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
2
7
9
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
36
28
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
39
92
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...