ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าบัว ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
23
18
41
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
5
1
6
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
2
7
9
1
รวมประถม
33
28
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
46
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...