ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
8
10
18
1
อบ.2
8
9
17
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
18
12
30
1
ป.5
14
10
24
1
ป.6
16
13
29
1
รวมประถม
79
61
140
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
16
9
25
1
ม.3
6
13
19
1
รวมมัธยมต้น
31
32
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
112
238
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...