ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
24
19
43
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
21
14
35
1
ป.6
15
12
27
1
รวมประถม
73
61
134
6
ม.1
14
6
20
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
15
7
22
1
รวมมัธยมต้น
33
16
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
96
226
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...