ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
9
12
21
1
อบ.2
3
6
9
1
รวม อบ.
12
18
30
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
42
35
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
53
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...