ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
13
12
25
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
38
32
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
44
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...