ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
21
12
33
1
อบ.2
19
14
33
1
รวม อบ.
40
26
66
2
ป.1
13
11
24
1
ป.2
19
10
29
1
ป.3
24
12
36
1
ป.4
21
19
40
2
ป.5
17
17
34
1
ป.6
12
20
32
1
รวมประถม
106
89
195
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
115
261
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...