ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
16
31
1
อบ.3
21
9
30
1
รวม อบ.
36
25
61
2
ป.1
22
13
35
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
20
9
29
1
ป.4
20
12
32
1
ป.5
21
18
39
2
ป.6
14
17
31
1
รวมประถม
110
79
189
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
104
250
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...