ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
0
1
1
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
24
17
41
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
27
60
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...