ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
8
5
13
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
2
1
3
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
0
1
1
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
18
19
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
30
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...