ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
11
5
16
1
อบ.2
11
5
16
1
รวม อบ.
22
10
32
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
50
45
95
6
ม.1
12
10
22
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
7
1
8
1
รวมมัธยมต้น
30
22
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
77
179
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...