ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
18
8
26
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
46
38
84
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
30
23
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
69
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...