ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
1
4
5
1
อบ.2
8
5
13
1
รวม อบ.
9
9
18
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
32
23
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
32
73
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...