ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
0
2
2
1
รวม อบ.
2
4
6
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
0
0
0
0
ป.3
2
1
3
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
0
5
5
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
9
11
20
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11
15
26
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...