ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
32
31
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
38
80
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...