ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
3
8
11
1
อบ.2
6
7
13
1
รวม อบ.
9
15
24
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
2
7
9
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
32
35
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
50
91
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...