ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
2
6
8
1
รวมประถม
32
32
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
43
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...